Anketa Industrija 4.0

Rezultati raziskave Industrija 4.0: umetna inteligenca

Izziv na področju zavedanja po merjenju izvajanja strategije na področju industrije 4.0

 

Digitalizacija in z njo povezana avtomatizacija povzročata radikalne spremembe po vsem svetu. V prihodnosti bo umetna inteligenca popolnoma prestrukturirala industrijo, zato se morajo podjetja pravočasno in ustrezno prilagoditi trendu. AHK DESLO omogoča podjetjem udeležbo na strokovnih dogodkih in usposabljanjih z namenom doseganja večje dodane vrednosti in konkurenčnosti, hkrati pa je tudi kompetenten partner nemško-slovenskega gospodarstva. Umetna inteligenca je logična evolucija industrije 4.0 in ponuja velik potencial za sodelovanje med Nemčijo in Slovenijo.

Rezultati ankete na temo industrija 4.0, ki jo je zbornica izvedla ob koncu leta 2018, ponujajo vpogled v trenutno stanje digitalizacije in industrije 4.0 v podjetjih v Sloveniji.   

 

 

Dobro osnovno razumevanje pojma industrija 4.0

Rezultati raziskave kažejo na dobro osnovno razumevanje pojma industrija 4.0 v podjetjih v Sloveniji ter njegov pomen za prihodnji razvoj industrije, saj anketiranci z veliko večino pritrjujejo navedbi, da nastajajo s pomočjo industrije 4.0 novi poslovni modeli.

Uporaba tehnologij v podjetjih

V Sloveniji največ podjetij, 70 %, uporablja tehnologije v oblaku za razširitev IT-infrastrukture, dobra polovica, 57 %, pa mobilne naprave s prenosnim terminalom in malo manj, 55 % podjetij, vgrajene IT-sisteme. Manj kot polovica podjetji v Sloveniji, 45 %, se poslužuje velikih podatkovnih zbirk za shranjevanje, vrednotenje v realnem času in varnostnih tehnologij, še manj, 43 % anketiranih podjetij, jih uporablja tehnologije s senzoričnimi lastnostmi. Digitalna orodja za upravljanje poslovnih procesov uporablja 40 % anketiranih podjetij, 36 % pa komunikacijo med napravami in 32 % tehnologijo povezljivosti. Le 11 % anketiranih podjetij je pritrdilo uporabi umetne inteligence, tehnologije veriženja blokov (blockchain) in povečani realnosti.

Pomanjkanje znanja, kompetenc in usposobljenosti zaposlenih

Izziv pa nastane na področju zavedanja o potrebi po merjenju izvajanja strategije na področju industrije 4.0 v podjetjih v Sloveniji. Na podlagi analize ankete lahko ugotovimo, da so razlogi predvsem na strani pomanjkanja znanja, kompetenc in usposobljenosti, nekoliko manj pa tudi na področju pomanjkanja finančnih sredstev. Aktualno stanje zavedanja z veliko verjetnostjo lahko pomeni, da se bodo pojavile težave pri spremljanju učinkov izvajanja strategije v podjetjih v Sloveniji. Pri tem je potrebno izpostaviti, da sta za dobre strateške odločitve ključna pregled ter predvidevanje pričakovanih učinkov in posledic odločitev vnaprej, zato bi bilo na strani podjetij merjenje izvajanja strategije potrebno početi sproti in na osnovi spremljanja realih podatkov.

Čeprav velika večina podjetij v Sloveniji verjame, da izvajanje industrije 4.0 spreminja način dela, pa še vedno ostaja izziv za področje industrije 4.0 tudi na strani kompetenc zaposlenih. Le-te v veliki večini ne zadostujejo, hkrati pa se pri kadrih pojavlja nerazumevanje tudi na področju netehničnih kompetenc, kot sta npr. sistematičen pristop in razumevanje procesa. Zanimiv je tudi podatek, da manj kot polovica anketiranih podjetij verjame, da bo industrija 4.0 koristila vsem ljudem.