Osnovni podatki

Slovensko-nemška gospodarska zbornica 
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 252 88 60
Fax: +386 1 252 88 69
E-pošta: ahk(at)ahkslo.si
Spletna stran: www.ahkslo.si

Davčna številka: SI49259628
Predsednica: Gertrud Rantzen

Slovensko-nemška gospodarska zbornica ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in aktualnost tukaj objavljenih informacij. Prav tako zbornica ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino strani, ki so povezane z url-naslovi.

© Copyright 2017 Slovensko-nemška gospodarska zbornica